با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد خمینی شهر

چکیده

تلاش برای دست‌‌یابی به فناوری از طریق تحقیق و توسعه داخلی، برای کشورهای در حال توسعه، فرآیندی کند و هزینه بر است، در حالی که نقش فناوری در فرآیندهای تولید و صنعت، غیر قابل اغماض است. بنابراین کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه از طریق تجارت با سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته، می‌توانند با بهره‌گیری از اثرات سرریز با هزینه کمتری به فناوری پیشرفته جهان دست یابند و رشد و بهره‌وری خود را بهبود بخشند. با این نگرش ارتقای رشد و بهره‌وری هر کشور علاوه بر اینکه تحت تاثیر سرمایه‌گذاری در R&D در داخل است، تحت تاثیر سرمایه‌گذاریR&D  شرکای تجاری[1] نیز قرار می‌گیرد.
این مطالعه به بررسی سرریزهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکای عمده تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 2009-2000 می‌پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده، کلیه متغیرهای در نظر گرفته شده از جمله، تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، جمعیت، سرریزهای داخلی و خارجی تحقیق و توسعه، و نوآوری معنی‌دار بوده و بر رشد اقتصادی ایران تاثیرگذار هستند.[1] . این کشورها شامل: آذربایجان، اوکراین، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، کانادا، تایلند، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، سنگاپور، سوئیس، عربستان صعودی، قزاقستان، کره، هلند، هند، مالزی و کویت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of R&D Spillovers and Innovation of Iran's Trade Partners on Iran's Economic Growth (2000-2009)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Googerdchian 1
  • Fatemeh Rahimi 2

چکیده [English]

The process of technology growth through internal research and development (R&D) is slow and expensive in developing countries. Technology has an inevitable role in production and industry; therefore countries will be able to benefit from spillovers effects through bilateral trade. In other words, every country and to be more specific, developing countries can have access to high-tech followed by growth and productivity in less expense through trade with developed countries. In this respect, growth and productivity of any country can be affected by investment in domestic R&D as well as R&D of trade partners. This research is an investigation of the effect of R&D spillovers and innovation of Iran trade partners on the country's economic growth from 2000 to 2009. According to gravity model, the results show that all the included variables - GDP of partners, population, spillovers of domestic and foreign R&D as well as innovation - have significant influence on Iran's economic growth. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Spillovers of R&D
  • Innovation
  • Gravity model