با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

جهانی شدن حرکتی پویا است که همه‌ی جنبه‌های اقتصادی را در برگرفته و یا در حال تأثیرگذاری بر آن‌ها می‌باشد. مسأله جهانی شدن به فرآیندی اشاره دارد که طی آن مرزها به مرور ناپدید می‌شوند و هم‌زمان مبادلات بین‌المللی افزایش می‌یابد. برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود به عرصه‌ی جهانی و تجارت آزاد را در کوتاه‌مدت ندارند، همگرایی اقتصادی و تشکیل بلوک‌های تجاری منطقه‌ای می‌تواند مؤثرترین راه برای باز شدن اقتصاد و ادغام آن‌ها در اقتصاد جهانی باشد.
این مقاله به بررسی همگرایی اقتصادی میان کشور ایران و کشورهای آمریکای لاتین در قالب شکل‌گیری بلوک تجاری می‌پردازد. در واقع، هدف اصلی مقاله بررسی موفقیت یا عدم موفقیت تشکیل بلوک و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشور ایران و این کشورها می‌باشد. بدین منظور، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای برآورد آن از روش اقتصادسنجی رگرسیون چند متغیره با داده‌های تابلوئی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شانزده کشور در دوره زمانی 2009-2001 می باشد. نتایج نشان می‌دهد که وجود همکاری‌های اقتصادی بین ایران و آمریکای لاتین منجر به افزایش قابل ملاحظه‌ای در جریانات تجاری دوجانبه می‌گردد. به عبارت دیگر بلوک تجاری می‌تواند 89 درصد تجارت میان کشورهای عضو را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Economic Integration of Iran and Latin American Countries (An Application of Gravity Model)

نویسندگان [English]

  • Seyede Zahra Shakeri
  • Fatemeh Kobra Bata

چکیده [English]

Globalization is a dynamic movement that is taken all aspects of the economy, or affecting them. It implies a process which, during that, gradually borders disappears, and synchronously international transactions increase. For developing countries who, are not able to enter into globalization process, in short term, economic integration and the formation of regional trade blocks, is the most effective way to open economy and integrate into global economy.
This paper deals with the economic integration among Iran and Latin American countries in the shape of trade block formation. In fact, the main purpose of this paper is to investigate the success or failure of the trade block and its effects on bilateral trade between Iran and these countries. To this need, the Generalized Gravity Model is used, also Panel Data Method is used to estimate the model.The results express that economic cooperation between Iran and Latin America, remarkably increases bilateral trade between the two sides. In other words, trade block leads a 89 percent increase in trade among member countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Integration
  • Bilateral Trade
  • Generalized Gravity Model
  • Panel Data