با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

تشکیل سرمایه از عناصر اصلی رشد اقتصادی است. متغیر نرخ بهره یکی از مهمترین ابزار­های کارامد در امر سیاستگزاری درتشکیل سرمایه و اقتصاد کلان می­باشد. در اقتصاد ایران، دولت برای برخی از بخش­های مورد نظر سقف نرخ بهره تعیین نموده و مانع عملکرد نیرو­های بازار در تعیین نرخ بهره برای بخش مورد نظر می شود. در این مقاله، یک مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات  سه مرحله­ای (3SLS) برآورد می­شود. در سیستم معادلات همزمان توابع سرمایه­گذاری و پس­انداز برآورد شده، فرضیه فرضیه مک­کینون- شاو در ایران  تایید می­شود؛ یعنی افزایش نرخ بهره بر سرمایه­گذاری خصوصی  در ایران اثر مثبت دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Interest Rate Ceiling on Investment in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Ehsani 1
  • Yaser Khatibi 2

چکیده [English]

Capital accumulation is a key factor in economic growth and interest rate is a policy instrument in capital  accumulation.In Iran economy, goverment imposes interest rate ceiling in fevored sectors.In this paper , a system of equations including saving and investment function are regressed via (3SLS). We conclude that an increase in interest rate increase investment and then mckinnon-shaw hypothesis is not rejected. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mckinnon-Shaw Hypothesis
  • Ceiling Interest Rate
  • Investment
  • Simultaneous Equations
  • Saving Function