با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه یزد

10.30473/egdr.2024.70289.6808

چکیده

تلاطم ارزی به‌دلیل اثرات نامطلوب آن بر عملکرد اقتصادی و به‌طور خاص ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و به طور پیچیده‌ای با رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان در هم تنیده شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی رفتار مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر تلاطمات نرخ ارز در اقتصاد ایران بر اساس داده های فصلی 1401-1376 با کمک الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده ‌شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی توابع ضربه-واکنش متغیرها بیانگر آن است که بسیاری از تلاطمات نرخ ارز تحت تأثیر رفتار برخی از مهم‌ترین متغیرهای بنیادین اقتصاد از جمله کسری بودجه، نرخ تورم، نقدینگی و نااطمینانی سیاست اقتصادی قرار داشته و مدل‌‌‌سازی هرچه دقیق‌‌‌تر نوسانات نرخ ارز و به‌دنبال آن پیش‌بینی دامنه نوسانات نرخ ارز در دوره‌‌‌های آتی، مستلزم آن است که سیاست‌گذاران ذیربط ضمن رصد دقیق رفتار متغیرهای بنیادین اقتصاد، با اتخاذ سیاست‌های ثبات‌آفرین از ایجاد تغییرات گسترده و غیرقابل‌پیش‌بینی در رفتار این متغیرها جلوگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Behavior of the Most Important Macroeconomic Variables on Exchange Rate Volatility in Iran's Economy

نویسندگان [English]

  • robabeh khilkordi 1
  • Nezamuddin makiyan 2
  • habib ansarisamani 3

1 yazd university

2 , Faculty of Economics, Management and Accounting, yazd University,yazd, Iran

3 yazd University

چکیده [English]

Currency volatility is very important because of its adverse effects on economic performance and especially economic stability. In this regard, the present study investigates the behavior of the most important macroeconomic variables on exchange rate fluctuations in Iran's economy based on seasonal data of 1376-1401 with the help of the Auto-explanatory Vector Model Augmented with Time-varying Parameters (TVP-FAVAR). The results of the study of shock-reaction functions of the variables indicate that many exchange rate fluctuations are influenced by the behavior of some of the most important fundamental variables of the economy, including the budget deficit, inflation rate, liquidity and economic policy uncertainty. The more accurate modeling of exchange rate fluctuations and following that, predicting the range of exchange rate fluctuations in future periods requires that the relevant policy makers, while closely monitoring the behavior of the fundamental variables of the economy, adopt stability-creating policies to prevent extensive and unpredictable changes in the behavior of such variables

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Volatility
  • Iranian Economy
  • Auto-Explanatory Vector Model Augmented with Time-varying Parameters