با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی-اقتصاد منابع، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استاد گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 استاد گروه اقتصاد انرژی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش، بررسی رشد بهره‌وری سبز بخش‌های صنعت و حمل و نقل ایران در دوره زمانی 1398-1380و مقایسه آن با شاخص بهره-وری متعارف که معیار مد نظر در تصمیم‌گیری‌های سیاستی چند دهه گذشته در کشور بوده، می‌باشد. اگرچه در چارچوب نظریه‌های مرسوم بهره‌وری، معیارهای بهره‌وری تعدیل شده براساس ملاحظات محیط زیستی (سبز) دارای نرخ‌های رشد بالاتری نسبت به معیارهای متعارف و مرسوم بهره‌وری هستند اما مطالعات بسیار دیگری نیز نشان داده‌اند که بهره‌وری سبز همچنین می‌تواند با نرخ پایین‌تری نسبت به بهره‌وری متعارف رشد ‌کند. نتایج حاصل از حسابداری رشد توسعه یافته با بهره‌گیری از روش رگرسیون‌ها به ظاهر نامرتبط برای محاسبه بهره‌وری سبز دو بخش صنعت و حمل و نقل نشان می‌دهد که رشد این متغیر برای بخش صنعت 11/2 درصد و برای بخش حمل و نقل 8/5- درصد می‌یاشد و در مقایسه روش مرسوم مشخص شد بهره‌وری متعارف برای بخش صنعت 7/0 درصد کمتر از حد و برای بخش حمل‌و‌نقل 6.76 درصد بیشتر از حد محاسبه می‌شوند. براساس نتایج، توصیه سیاستی این پژوهش تبدیل اتخاذ راهبرد رشد اقتصادی با محوریت بهره‌وری سبز از یک انتخاب به یک ضرورت در راستای جلوگیری از خلق ایده‌های گمراه‌کننده از چشم‌اندازهای رشد و در نتیجه جلوگیری از انتخاب گزینه‌های نامناسب سیاستی توسط مسئولان بخصوص در بخش حمل‌و‌نقل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Growth of Green-Productivity in the Industry and Transportation Sector of Iran: An Application of Growth Accounting Using Seeming Unrelated Regression Method

نویسندگان [English]

  • Nafise Mosayebi Otaghsara 1
  • Zahra Mila Elmi 2
  • Saeed Rasekhi 3

1 Ph.D. Student in Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Profesor Faculty of Economics and Administrative Sciences University of Mazandaran, Babolsar, Iran

3 Profesor Faculty of Economics and Administrative Sciences University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

The objective of this research is to examine the growth of green productivity in the industry and transportation sectors of Iran during 2001-2019 and compare it with the conventional productivity index, which has been the criterion considered in policy-making decisions for several decades. Although in traditional productivity theories, green productivity indices generally have higher growth rates than conventional ones, some studies have shown that green productivity can grow at a lower rate than traditional productivity. The results of extended growth accounting along with using SUR methods for calculating the green productivity of two sectors show that the growth of this index is 2.11% for the industrial sector and -5.8% for the transportation sector, and compared to the conventional method, it was found that the growth of traditional productivity measure for the industry sector is underestimated for 0.7% and for the transportation sector, it is overestimated for 6.76%. Based on the results, the policy recommendation is to transform the adoption of an economic growth strategy focused on green productivity from a choice to a necessity, To prevent the creation of misleading ideas about growth prospects and, consequently, prevent the selection of inappropriate policy options by officials, especially in the transportation sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emissions
  • Green Productivity
  • Growth Accounting
  • Natural Capital
  • Seeming Unrelated Regression