با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
فضای کسب و کار، راهبرد رشد؛ مقایسه کشورهای اسلامی منطقه منا و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی

سید نظام‌الدین مکیان؛ مهدی امامی میبدی؛ سمانه عشری؛ زهره احمدی

دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 84-75

چکیده
  عوامل متعددی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار می‌باشند. دسته‌ای از این عوامل خارج از تسلط و کنترل فعالان اقتصادی بوده که در ادبیات این حوزه با عنوان فضای کسب و کار شناخته می‌شود. اگرچه مفهوم فضای کسب و کار از دیرباز در نظریات و اندیشه‌های اقتصادی با تعاریف و عناوین دیگر مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما از دهه 1990 تاکنون ...  بیشتر