با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اقتصاد کلان
تحلیل فضایی اثرات سرریز شاخص کارآفرینی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران

امیرعلی فرهنگ؛ علی یونسی؛ وحید نیک پی پسیان؛ آمنه لطفی

دوره 13، شماره 49 ، اسفند 1401، ، صفحه 168-149

https://doi.org/10.30473/egdr.2023.66856.6668

چکیده
  یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در کشورها، به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه رشد اقتصادی است. یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ رشد اقتصادی، کارآفرینی می‌تواند باشد. زیرا کارآفرینان با توجه به خصوصیات ممتاز و برجسته خود قادرند منابع لازم برای ایجاد رشد و توسعه تولید و منابع انسانی فراهم کرده، اشتغال و کسب و کار جدید ایجاد کرده و با نوآوری ...  بیشتر

نیازهای آموزشی-ترویجی جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان

حسن پورجوادخواه؛ محمدصادق اللهیاری؛ فتح‌اله کشاورز؛ معصومه محمدزاده

دوره 5، مکرر اول شماره 20 ، دی 1394، ، صفحه 90-81

چکیده
  هدف از این تحقیق توصیفی، تحلیل نیازهای آموزشی-ترویجی در بین جوانان روستایی جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه جوانان روستایی 15 تا 35 ساله استان گیلان بودند (2598N=). حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران (2001) تعیین شد (262n=). به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه ...  بیشتر

بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

احمد صباحی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ الهه سلیمانی

دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 18-9

چکیده
  این پژوهش به بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، با استفاده از داده‌های سال 2008 می‌پردازد. پژوهش کاربردی است و گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه‌ای-اسنادی انجام می‌شود. که با استفاده از مدل رشد درونزای رومر، متغیر کارآفرینی در کنار دیگر متغیرهای مهم مؤثر بر رشد، وارد مدل می‌شود. برای اندازه‌گیری کارآفرینی ...  بیشتر