با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
تاثیر مکانیسم توسعه پاک بر گسترش انرژی های تجدیدپذیر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با رویکرد تفاوت در تفاوتها

آزیتا شیخ بهایی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، ، صفحه 97-112

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.58113.6162

چکیده
  مکانیسم توسعه پاک (CDM) یک مکانیسم همکاری بین المللی است که تحت پیمان کیوتو بنا نهاده شده است و منابع بسیار مهمی را برای دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ترویج سرمایه گذاری در پروژه های سازگار با محیط زیست در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می دهد. این مطالعه به بررسی تاثیر سرمایه گذاری های انجام شده بر روی انرژی های تجدیدپذیر از طریق مکانیسم ...  بیشتر