با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اثر تمرکز صادرات نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک

علیرضا پورفرج؛ عادله خالقیان

دوره 4، شماره 14 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 112-93

چکیده
  سازمان اوپک دارای نقش کلیدی در تصمیمات سیاستی و اقتصادی مرتبط با نفت در سطح جهانی می­باشد. از این رو بررسی درجه­ی تمرکز و قدرت انحصاری کشورهای عضو اوپک از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق، با استفاده از داده‌های 2011-1997 از طریق شاخص هرفیندال‌-هیرشمن، به ارزیابی و رتبه­بندی تمرکزصادرات نفت در کشورهای عضو اوپک پرداخته می­شود ...  بیشتر