موضوعات = اقتصاد کلان
تعداد مقالات: 31
1. بررسی ارتباط بین چرخه های سهام و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران: رویکرد شاخص های سرریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.30473/egdr.2019.47932.5322

لیلا غلامی حیدریانی؛ رضا رنج پور؛ فیروز فلاحی


2. بررسی اثرات استقرار نظام مالیات ستانی محلی بر رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای در ایران: رویکرد مدل های تصحیح خطا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

10.30473/egdr.2019.46039.5187

مجید مداح؛ یگانه موسوی جهرمی؛ محمدقاسم رضایی


6. بررسی آثار بی‌ثباتی اقتصادی بر تولید بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ایران

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 118-99

10.30473/egdr.2019.45196.5143

مهدی جلولی؛ احمد سرلک؛ هادی غفاری؛ محمدصادق حری


8. ‌تأثیر تمرکززدایی ‌مالی ‌ترکیبی بر رشد اقتصادی ‌استان‌های ایران

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 98-75

10.30473/egdr.2019.46573.5221

نریمان محمدی؛ غلامعلی حاجی؛ محمد حسن فطرس


11. اثر قواعد مالی ضد ادواری بر اقتصاد ایران با تأکید بر بخش نفت (با وجود صندوق توسعه ملی

دوره 9، شماره 36، پاییز 1398، صفحه 77-94

10.30473/egdr.2019.44372.5073

هادی کشاورز؛ سید حسینعلی دانش؛ حبیب انصاری سامانی؛ داود فرهادی سرتنگی


13. بررسی نقش مالکیت بانک‌ها در اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 15-34

10.30473/egdr.2019.4694

حمید ذوالقدر؛ حسین اصغرپور؛ محسن پورعبادالهان؛ بهزاد سلمانی؛ اسداله فرزین وش


16. بررسی رابطه پویا بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم در ایران: کاربردی از تبدیل موجک

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 121-140

10.30473/egdr.2018.4482

صالح طاهری بازخانه؛ محمد علی احسانی؛ محمدتقی گیلک حکیم آبادی


17. ارزیابی تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی در ایران

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 183-196

10.30473/egdr.2018.32542.4334

فاطمه منادی؛ کیومرث سهیلی؛ سمیه اعظمی


18. تأثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 101-116

سیما اسکندری سبزی؛ اسداله فرزین وش؛ کامبیز هژبرکیانی؛ حمید شهرستانی


19. تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران

دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 33-54

حسن زرین اقبال؛ احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان


20. بررسی شوک‌های واقعی و نوسان‌های تولیدِ اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 17-30

نادر مهرگان؛ عزت اله عباسیان؛ سعید عیسی زاده؛ ابراهیم فرجی


22. تحلیلی از رابطه نرخ پس‌انداز و رشد اقتصادی در کشورهای دارای تورم بالا و پایین

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 71-82

تیمور رحمانی؛ الناز باقرپور اسکویی


23. تأثیر آستانه‌ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)

دوره 7، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 65-80

محمد مهدی برقی اسگویی؛ محمد خداوردیزاده؛ صابر خداوردیزاده؛ علی وفامند


25. تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی

دوره 7، شماره 26، بهار 1396، صفحه 125-144

محمد علی احسانی؛ هادی کشاورز؛ مسعود کشاورز