اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4769
تعداد پذیرش 309
تعداد عدم پذیرش 4269

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 373
تعداد مشاهده مقاله 1003034
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 732189
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 199 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
درصد پذیرش 6 %