داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
ali younessi اقتصاد کلان faculty
محسن ابراهیمی محیط زیست؛ دانشیار دانشگاه بوعلی سیناهمدان
مهرزاد ابراهیمی اقتصاد کلان مدیر گروه دکتری علوم اقتصادی/دانشگاه آزاد شیراز
حمید ابریشمی دانشگاه
علیرضا آبرود توسعه مالی استادیار و عضوهیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری
سید یحیی ابطحی اقتصاد کلان هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
اصغر ابوالحسنی هستیانی سیاست پولی مدیر گروه اقتصاد / تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور
اسمعیل ابونوری استاد عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
عباسعلی ابونوری رشد اقتصادی هیئت علمی
ابوالقاسم اثنی عشری امیری دانشگاه پیام نور بابل
محمد علی احسانی اقتصاد کلان دانشیار دانشگاه مازندران
محمد حسین احسان فر سیاست پولی دانشگاه پیام نور - تحصیلات تکمیلی
خالد احمدزاده اقتصاد کلان دانشگاه کردستان
محمد طاهر احمدی شادمهری هیات علمی
عادل آذر
علی ارشدی پژوهشکده بانک مرکزی
ناصر یارمحمدیان اقتصاد شهری اقتصاد و کارافرینی، دانشگاه هنر اصفهان
سید عزیز آرمن دانشگاه شهید چمران
حمید آسایش انرژی عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی
علی اسدی عضو هیئت علمی و استادیار گروه اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع). ایران، تهران.
احمد اسدزاده نابرابری درآمد عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
مرضیه اسفندیاری دانشگاه سیستان و بلوچستان
رویا اشراقی سامانی اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
حسین اصغرپور اقتصاد کشاورزی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
حسن اعمی عضو هیئت علمی
زهرا افشاری اقتصاد کلان استاد- عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
سید مرتضی افقه رشد اقتصادی استادیار اقتصاد/ دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید آقایی انرژی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
علیرضا اقبالی پیام نور
مرتضی اکبری کارآفرینی عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
نعمت الله اکبری اقتصاد شهری استاد/ دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
رضا اکبریان دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
بیت الله اکبری مقدم اقتصاد کلان عضئ هیئت علمی ایران
حسین آگهی اقتصاد کشاورزی هیأت علمی گروه ترویج
علی امامی میبدی دانشیار دانشگده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
قدرت اله امام وردی توسعه مالی عضو هیات هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
نرگس ایمانی پور کارآفرینی دانشیار دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران
مهدی امیدی علوم سیاسی دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
حسین امیری اقتصاد کلان عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
سمیه امیرتیموری اقتصاد کشاورزی استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
دکتر امرالله امینی
حبیب انصاری سامانی اقتصاد کلان عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه یزد
مسلم انصاری نسب اقتصاد کلان دانشگاه ولیعصر رفسنجان
عبدالمجید آهنگری رشد اقتصادی هیئت علمی
کاظم یاوری بازار سرمایه دانشگاه تربیت مدرس
ایمان باستانی فر استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
روزبه بالونژادنوری اقتصاد کلان عضو هیئت علمی پژوهشکده امور اقتصادی
محسن بختیار انرژی وزارت نیرو
صادق بختیاری رشد اقتصادی استاد دانشگاه
لطفعلی بخشی دانشیار دانشگاه علامه
محمد مهدی برقی اسگویی تجارت بین‌الملل دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
فاطمه بزازان درجه تمرکز دانشگاه الزهرا
حمید بلالی اقتصاد کشاورزی عضو هیئت علمی
محمد باقر بهشتی استاد
حجت پارسا اقتصاد کلان دانشیار دانشگاه خلیج فارس
فاطمه پاسبان استادیار، موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی
مهدی پدرام
عادل پیغامی
حسین پناهی اقتصاد سلامت استاد اقتصاد و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
علیرضا پورسعید اقتصاد کشاورزی گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
علیرضا پورفرج
محمد حسین پور کاظمی
سید جواد پور مقیم تجارت بین‌الملل استاد تمام وقت بازنشسته دانشگاه الزهراء
لیلا ترکی اقتصاد کلان عضو علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
جواد ترکمانی اقتصاد کشاورزی هیئت علمی/دانشگاه آزاد مرودشت و استاد بازنشسته دانشگاه شیراز
دکتر تست
احمد تشکینی دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
وحید تقی نژاد عمران اقتصاد کلان دانشگاه مازندران
مهدی تقوی اقتصاد کلان عضو هیئت علمی
علیرضا تمیزی تجارت جهانی رئیس دانشگاه پیام نور اسکو(آ.شرقی)
یونس تیموری صنعت دانشگاه بوعلی سینا
حسین توکلیان استادیار پژوهشکده پولی و بانکی
سیاوش جانی بهره‌وری کل عوامل تولید دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
علیرضا جرجرزاده نابرابری درآمد مدیر گروه
علی محمد جعفری اقتصاد کشاورزی عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات اقتصادی, اجتماعی و ترویجی / مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
احمد جعفری صمیمی استاد دانشگاه مازندران
اسفندیار جهانگرد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
علی چشمی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل یحیی آبادی اقتصاد کلان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر اصفهان
غلامعلی حاجی توسعه مالی استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
هاتف حاضری نیری تولید ناخالص داخلی ایران عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی
محمود حائریان رشد اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اردکان
حسن حیدری اقتصاد کلان رئیس پارک علم و فنآوری استان آذربایجان غربی
خلیل حیدری تجارت بین‌الملل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
عابدین حسینی اقتصاد شهری دانشگاه سمنان
محمد حسین پور رشد اقتصادی گروه اقتصاد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
رمضان حسین زاده اقتصاد شهری استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
هدایت حسین زاده تجارت جهانی هیات علمی- پیام نور
میر هادی حسینی کندلجی رشد اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه اراک، گروه اقتصاد
ابراهیم حسینی نسب
جعفر حقیقت استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز،
صمد حکمتی فرید انرژی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه
امیر خادم علیزاده اقتصاد کلان استاد
کوهسار خالدی اقتصاد کشاورزی استاد
اکبر خدابخشی بهره‌وری کل عوامل تولید استادیار/ عضو هیئت علمی/ دانشگاه بو علی سینا
مهدی خداپرست مشهدی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود خدا پناه اقتصاد سلامت دانشیار
فرهاد خداداد کاشی رقابت عضو علمی/دانشگاه پیام نور
حسن خداویسی تجارت بین‌الملل عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
صادق خلیلیان اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
منصور خلیلی عراقی استاد دانشگاه تهران
رامین خوچیانی سیاست پولی استادیار دانشگاه علامه بروجردی
موسی خوشکلام انرژی دانشگاه الزهرا
عبداله خوشنودی استادیار دانشگاه بجنورد
یداله دادگر اقتصاد کلان دانشگاه شهید بهشتی
سعید دائی کریم زاده تجارت بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)
حسین دری عضو هئیت علمی دانشگاه امام حسین
کاوه درخشانی درآبی اقتصاد کلان گروه اقتصاد، دانشکده حقوق و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران
سهراب دل انگیزان رشد اقتصادی عضو هیأت علمی دانشگاه رازی
حسن دلیری اقتصاد کلان دانشگاه گلستان، عضو هیات علمی
علی دهقانی رقابت استادیار اقتصاد دانشگاه شاهرود
زهرا دهقان شبانی اقتصاد شهری استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
نظر دهمرده دانشیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
سحر ده یوری سرمایه انسانی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
محمد دودانگی بازار سرمایه مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری /سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان
سعید راسخی عضو هیئت علمی
حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء
مهناز ربیعی اقتصاد کلان عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد و حسابداری
تیمور رحمانی رشد اقتصادی دانشیار، دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد
سید محمد جواد رزمی جهانی شدن دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی
ابراهیم رضایی اقتصاد کلان دانشیار - عضو هیئت علمی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)-تهران
علی رضازاده دانشگاه تبریز
حسین رضائی انرژی دانشکده اقتصاد- دانشگاه پیام نور -سمنان
منیره رفعت تجارت بین‌الملل استادیار_ دانشگاه اصفهان
محمدرضا رنجبر فلاح سیاست پولی مدیر ...
رضا رنج پور رشد اقتصادی استادیار/هیات علمی/دانشگاه تبریز
رضا روشن اقتصاد کلان عضوهیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
هاشم زارع اقتصاد کلان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علیرضا زارعی حسابداری رشد استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، فلاورجان، اصفهان، ایران.
محمدرضا زارع مهرجردی اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهیدباهنر کرمان
محسن زاینده رودی توسعه مالی مدیر گروه دکترای اقتصاد / دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان
هدی زبیری رشد اقتصادی هیئت علمی دانشگاه مازندران
مهدی یزدانی تجارت بین‌الملل عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی
منصور زراء نژاد عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران
سید یعقوب زراعت کیش
شهریار زروکی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
غلامرضا زمانیان تجارت بین‌الملل عضو هیات علمی
غلامرضا زمانیان اقتصاد کلان استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد رضا ساسولی اقتصاد کشاورزی
حسن سبحانی
حمید سپهردوست اقتصاد کشاورزی دانشگاه بو علی سینا
حسن سخدری اقتصاد کشاورزی کارشناس پژوهشی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
محمد سخنور کشورهای صادر کننده نفت هیات علمی
سید محمد رضا سید نورانی بازار سرمایه عضوهیئت علمی/ دانشگاه علامه طباطبایی
احمد سرلک داده‌های تابلویی پویا مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد ورئیس دانشکده مدیریت
رحمان سعادت استادیار
مسعود سعادت مهر تکانه‌های پولی استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران، تهران.
حشمت الله سعدی اقتصاد کشاورزی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
محمدرضا سعدی سرمایه انسانی عضو هیات علمی / پژوهشکده علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبائی / تهران / ایران
بهزاد سلمانی رشد اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
علی سلمان پور زنوز اقتصاد کلان استادیار، گروه اقتصاد، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.
محمدرضا سلمانی یی شک استادیار دانشگاه تبریز
مصطفی سلیمی فر ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
کیومرث سهیلی پول‌گرایان عضو هیئت علمی / گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
علی سوری رشد اقتصادی دانشیار
عباس شاکری استاد دانشگاه علامه طباطبایی
بیتا شایگانی تجارت بین‌الملل عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
ابوالفضل شاه آبادی تجارت بین‌الملل استاد دانشگاه الزهرا
ناصر شاهنوشی بهره‌وری کل عوامل تولید استاد دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد شبیری محیط زیست؛ هیأت علمی دانشگاه پیام نور
علیمراد شریفی رشد اقتصادی عضو علمی دانشگاه اصفهان
نورالدین شریفی
حسین شریفی رنانی
علی رضا شریف مقدسی عضئ هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران
شمس الله شیرین بخش استادیار دانشگاه الزهرا
مصطفی شمس الدینی توسعه مالی پروفسور
حبیب شهبازی اقتصاد کشاورزی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
کیومرث شهبازی صنعت دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه
محمد نبی شهیکی تاش رشد اقتصادی دانشیار - هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
روح اله شهنازی اقتصاد شهری هیات علمی/ شیراز
سعید شوال پور الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شده استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد صیادی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
حسن صادقی استادیار/ دانشگاه پیام نور
سید کمال صادقی اقتصاد کشاورزی استاد دانشگاه تبریز
مهدی صادقی شاهدانی نرخ بهره ریاست دانشگاه علوم اقتصادی
مجید صامتی
راشد صفوی تجارت بین‌الملل هیات علمی دانشگاه پیام نور
علی حسین صمدی اقتصاد کلان دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
حسن طایی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
قدرت الله طالب نیا اقتصاد کلان استادیار اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران
سمانه طالعی اردکانی رشد اقتصادی عضو هیات علمی (مربی) گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
سید هادی طیب نیا محیط زیست؛ استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان
امیرمنصور طهرانچیان سیاست پولی عضو هیات علمی
سمانه عابدی اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
لطفعلی عاقلی اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
عزت اله عباسیان اقتصاد کلان عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
ابراهیم عبدی رقابت گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
محمد عبدی سیدکلایی اقتصاد کلان عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
قهرمان عبدلی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
زهرا عربی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
علیرضا عرفانی
مرتضی عزتی رشد اقتصادی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
زهرا عزیزی تجارت جهانی استادیار دانشگاه الزهرا
فیروزه عزیزی اقتصاد کشاورزی پژوهشکده مطالعات مدیریت وتوسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس
حشمت اله عسگری سرمایه انسانی عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
صدیقه عطر کار روشن
محمد علیزاده اقتصاد کلان عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
مصطفی عماد زاده اقتصاد سلامت استاد دانشگاه اصفهان
غلامرضا غفاری دانشیار
فرهاد غفاری دانشگاه آزاد. واحد علوم و تحقیقات
هادی غفاری رشد اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی
محمد غفاری فرد رشد اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت- تهران
الهام غلامی توسعه مالی هیئت علمی دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات تهران
شهرام فتاحی اقتصاد کلان مدیر گروه اقتصاد دانشگاه رازی
جمال فتح الهی تجارت بین‌الملل استادیار اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه
سید فخرالدین فخرحسینی هیات علمی دانشگاه آزاد
حسن فرازمند
محبوبه فراهتی اقتصاد کلان استادیار بخش اقتصاد دانشگاه سمنان
سید جمال فرج اله حسینی اقتصاد کشاورزی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
علی فریدزاد انرژی دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
وحید فرزام اقتصاد کلان دانشگاه ولی عصر رفسنجان
محمد رضا فرزین دانشگاه علامه طباطبایی
امیرعلی فرهنگ اقتصاد کلان استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
محمد حسن فطرس محیط زیست؛ استاد بازنشسته، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
محمد حسن فطرس
فیروز فلاحی
محمدعلی فلاحی رشد اقتصادی گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
علی فلاحتی اقتصاد کلان هیات علمی
نعمت فلیحی اقتصاد کلان هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
مسعود فهرستی اقتصاد کشاورزی عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان یزد
سیمین قادری سیستم معادلات همزمان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
محمد قربانی اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر قلی زاده اقتصاد شهری عضو هیأت علمی/دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا کازرونی رشد اقتصادی عضو هیئت علمی
علیرضا کرباسی دانشیار دانشگاه فرذوسی
فرزاد کریمی تجارت بین‌الملل عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
سعید کریمی پتانلار اقتصاد کلان دانشگاه مازندران
مصطفی کریم زاده استادیار - فردوسی مشهد
غلامرضا کشاورز حداد سرمایه انسانی دانشگاه صنعتی شریف
پروانه کمالی دانشگاه پیام نور
اکبر کمیجانی اقتصاد کلان معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد
محمدرضا کهنسال اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
جمادوردی گرگانلی دوجی رشد اقتصادی استادیار، گروه اقتصاد، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
شهرام گلستانی هم جمعی اقتصادی هیات علمی/دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد تقی گیلک حکیم آبادی توسعه مالی هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
احمد گوگردچیان سیاست پولی هیات علمی دانشگاه اصفهان
محمد لشکری اقتصاد سلامت دانشیار دانشگاه پیام نور مشهد
مریم لشکری زاده اقتصاد کشاورزی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
محمد رضا لطفعلی پور عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
کامران مانی عضو هیات علمی پیام نور
سید مجتبی مجاوریان رشد اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید جمال الدین محسنی زنوزی تکانه‌های پولی دانشیار دانشگاه ارومیه
علی محمدی پور اقتصاد کلان استادیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران و همچنین مشاور اقتصادی، انجمن اقتصاد انرژی ایران، تهران، ایران.
پرویز محمدزاده
یوسف محمدزاده رشد اقتصادی دانشگاه ارومیه
ابوالفضل محمودی داده‌های تابلویی پویا دانشیاراقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور
یعقوب محمودیان توسعه مالی، سیاست پولی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، رشته اقتصاد
محمود محمودزاده رشد اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
یوسف محنت فر اقتصاد کلان عضوهیات علمی دانشکده اقتصاد و اداری دانشگاه مازندران
مجید مداح محیط زیست؛ دانشگاه سمنان
سید علی مدنی زاده
مهدی مرادی پول‌گرایان عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
میر ناصر میر باقری هیر استادیار- عضو هیئت علمی
سید ابوالقاسم مرتضوی اقتصاد کشاورزی استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
حسین میرزائی استادیار- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
امیرحسین مزینی اقتصاد کلان دانشگاه تربیت مدرس
سعید مشیری اقتصاد کلان دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی استاد دانشگاه منیتوبا کانادا
منوچهر مصطفی پور
سید محمد حسن مصطفوی انرژی مربی دانشگاه علامه
سعید ملکی اقتصاد شهری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
سیاب ممی پور رشد اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی تهران
امیرحسین منتظرحجت محیط زیست؛ دانشگاه شهید چمران- اهواز
محمدرضا منجذب اقتصاد کلان عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
عبدالعلی منصف استادیار -عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
داود منظور دانشگاه امام حسین (ع )
روح انگیز مهدی خانی اقتصاد کلان عضو هیئت علمی گروه اقتصاددانشگاه پیام نور واحد ایلام
روح اله مهدوی انرژی دانشجو دکتری
محمدحسین مهدوی عادلی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
محسن مهر آرا استاد دانشگاه تهران
سعید مهرجو اقتصاد کشاورزی دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
نادر مهرگان اقتصاد کلان استاد بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا
مانی موتمنی هم جمعی اقتصادی دانشگاه مازندران. دانشکده اقتصاد و علوم اداری
صادق علی موحدمنش رشد اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
میثم موسایی رشد اقتصادی استاد دانشگاه تهران
یگانه موسوی جهرمی رشد اقتصادی عضو هیئت علمی/ دانشگاه پیام نور
محمد مولایی همگرایی اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا
محمد علی مولائی رشد اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
فرشاد مومنی عضو هیئت علمی / دانشگاه علامه طباطبایی
علی اکبر ناجی میدانی اقتصاد کلان دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی نادری رئیس اداره آموزش وتحقیقات بانک صنعت و معدن
الیاس نادران اقتصاد کلان عضو هیت علمی
یونس نادمی عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی
محمد رضا ناهیدی امیرخیز رشد اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
صدیقه نبی ئیان اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی نجاتی تجارت بین‌الملل استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا نجارزاده تجارت بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس
بهاء الدین نجفی اقتصاد کشاورزی استاد اقتصاد کشاورزی
مجید نصیری استادیار گروه اقتصاد
خدیجه نصراللهی توسعه مالی عضو هیئت علمی
زهرا نصراللهی محیط زیست؛ دانشیار -مدیر گروه اقتصاد دانشگاه یزد
حمید رضا نصیری زاده رشد اقتصادی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
یزدان نقدی تورم دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مسعود نیکوقدم اقتصاد کلان استادیار اقتصاد دانشگاه بجنورد
سمانه نورانی آزاد اقتصاد کلان استادیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور. ایران
ابراهیم هادیان
جواد هراتی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد
امیر هرتمنی عضو هیئت علمی دانشگاه دهاقان
مسعود همایونی فر بهره‌وری کل عوامل تولید عضو هیات علمی
سیدعلی واعظ اقتصاد کلان دانشیاردانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران،اهواز،ایران
محمد واعظ
ویدا ورهرامی رشد اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی
احمد علی یوسفی سیاست پولی حوزه علمیه قم
رضا یوسفی حاجی اباد سیستم معادلات همزمان هیات علمی پیام نور
محمد وصال توسعه مالی استادیار
یونس وکیل الرعایا مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت
علی یونسی اقتصاد کلان مدیر داخلی