کسب عنوان نشریه برتر دانشگاه پیام نور در سال 99

فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی موفق به کسب عنوان "نشریه برتر دانشگاه پیام نور" در سال 1399 گردید.

این موفقیت را به همه همکاران، اعضاء محترم هیئت تحریریه و محققان ارجمند تبریک می گوئیم و از درگاه خداوند متعال سلامت و توفیق روزافزون و صادقانه به نظام جمهوری اسلامیایران و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه پیام نور را از درگاه ایزدمنان خواستاریم.

لینک درج خبر

http://pnu.ac.ir/portal/home/?NEWS/440052/797657/1791459/