کسب عنوان نشریه برتر حوزه علوم انسانی استان مرکزی سال 98

در  جشنواره نکوداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر سال 1398 در استان مرکزی، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی موفق به کسب عنوان "نشریه برتر حوزه علوم انسانی استان مرکزی" گردید.

این موفقیت را به همه همکاران، اعضاء محترم هیئت تحریریه و محققان ارجمند تبریک می گوئیم.