با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان

چکیده

امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین‌المللی و اقتصاد جهانی نمی‌تواند به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند. در این پژوهش با استفاده از داده‌های تابلویی برای سال‌های 2010-1995 کشورهای عضو دی هشت، به بررسی تأثیر مالیات در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشورهای عضو دی هشت با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل: تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری، تحصیلات، جمعیت، نرخ ارز و نرخ تورم بودند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز، تورم و مالیات تأثیر منفی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند و متغیرهای درجه باز بودن تجاری، جمعیت و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان می‌دهد. از جمله مزیت‌های این تحقیق، استفاده از مالیات‌های وارد شده در بخش سرمایه می‌باشد که نتایج حاکی از آن است که کشور اندونزی که رشد بالاتری در جذب سرمایه‌گذاری داشته است، میزان مالیات کمتری به نسبت دیگر کشورهای دی هشت در سال‌های مختلف دریافت نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Tax on Attracting Foreign Direct Investment in D-8 Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Nasiri Nezhad 1
  • Hossein Ostadi 2
  • Amir Hortamani 3

چکیده [English]

No country today without the active participation in international trade and the global economy can not reach its proper development. The challenge currently facing developing countries including Iran is how the international activities of the company are effective. Economic development will be achieved due to the increasing volume and variety of exports and attract foreign direct investment and thus increasing export competitiveness. Therefore, in this study, the impact of taxes on attracting foreign direct investment has been examined. Panel data approach for the years 1995-2012 is used in this study. Variables include GDP, the degree of trade openness, education, population, exchange rate and inflation rate. Based on the findings of the study, exchange rate, inflation rate and taxes have a negative impact on attracting foreign direct investment and variable of trade openness, population and GDP have a positive impact. It is observed that Indonesia with higher growth in attracted investment has lower tax rates than other D-8 countries in different years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Direct Investment
  • tax
  • Member States D8
  • Panel Data