با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه¬های اقتصادی و با استفاده از روش داده¬های تلفیقی، شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک را بررسی می¬کند. برای این منظور، با استفاده از داده¬های (دوره زمانی 1960 تا 2005) دی¬اکسید کربن سرانه به¬عنوان شاخص آلودگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به¬عنوان شاخص رشد اقتصادی، فزضیه زیست¬محیطی کوزنتس آزمون می-شود. نتایج نشان می¬دهند که در مراحل اولیه¬ی رشد اقتصادی این کشورها آلودگی هوا افزایش ¬یافته-است. افزایش درآمدهای کشورهای اپک عمدتاً ناشی از صادرات نفت و گاز بوده¬است. بنابراین، در بدو امر، افزایش درآمد با تخریب زیست¬محیطی همراه بوده است. اما، با تداوم رشد و واردات تکنولوژی¬های کمتر آلاینده کیفیت زیست¬محیطی این کشورها بهبود یافته¬است. بنابراین فرضیه زیست-محیطی کوزنتس در این کشورها صادق می¬باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relationships between Co2 Emissions and Economic Growth: the Case of OPEC

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Fotros

چکیده [English]

This research investigates the existence of relationships between economic growth and carbon emissions in the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) for the period of 1960 to 2005. A model relating economic growth and carbon emissions is used to examine the eventual existence of Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis. To test our hpothesis, the econometric panel data approach is employed. The results indicate that there is a positive relationship between gross domestic product and CO2 emissions. And, with persistence of economic growth this relationship becomes negative. That is, the estimation has given an EKC relationship between GDP and CO2 emissions in these countrries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CO2 Emissions
  • GDP
  • Quality of environment
  • OPEC