با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، خمینی‌شهر، ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهراصفهان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان اصفهان

چکیده

واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره‌گیری دولت از فعالیت‌های اقتصادی طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از راه‌حل‌های مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در کشورها عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت بازگرداندن فعالیت‌های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می‌پذیرد و تحت عنوان خصوصی‌سازی شناخته می‌شود، می‌تواند تحولات بنیادین در نحوه و ماهیت حرکت‌های اقتصادی به وجود آورد.برخلاف مطالعات نسبتاً زیادی که به بررسی اثرات خصوصی­سازی در سطح خرد انجام شده، تاکنون مطالعات کمی به ارزیابی تجربی سیاست­های خصوصی­سازی در سطح کلان در کشورهای مختلف پرداخته­اند. این مقاله به بررسی اثرات خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی با کنترل عوامل تعیین‌کننده مدل رشد لوین و رنلت (1992) و استفاده از یافته‌های تجربی مطالعات قبلی، برای کشورهای عضو گروه دی- هشت، در دوره­ی زمانی 2009-2001، با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM)پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از این واقعیت می‌باشد که مطابق انتظار، خصوصی­سازی تأثیری مثبت (هرچند ناچیز) و معنی­دار، بر رشد اقتصادی در کشورهای مزبور داشته است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the Effects of Privatization on Economic Growth in D-8 Countries, Using the Dynamic Panel Estimated by GMM Method

نویسندگان [English]

  • Shahram Arianmehr 1
  • Abolfazl Yahyaabadi 2
  • Amir Hortamani 3

چکیده [English]

The transference of economic activities to the private sector and the government withdrawal of its economic activities are introduced as dominant solutions to today's economic problems and growth in countries, over the past two decades. This strategy -which takes place in order to return the government activities to the private sector known as privatization- can make fundamental changes in behavior and nature of the economic activities. Unlikely to the previous studies, which have been extremely done so far regarding the effects of privatization but in micro scale there are still few studies regarding the practical experiences of the privatization in different countries, in macro scale. This research demonstrates the effects of privatization on economic growth with controlling of critical Levine and Renelt (1992) growth models, as well as, empirical findings from previous studies, about D-8 countries, for the period between 2001-2009 and by using of the dynamic panel generalized method of moments (GMM). The results confidently prove that, as was expected, the privatization strategy has positive (although negligible) and significant impacts on economic growth in the mentioned countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Levine and Renelt (1992) Growth Model
  • D-8 Countries
  • Generalized Method of Moments (GMM)