با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سمنان

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی در این مقاله، بررسی و آزمون اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه‌های مثبت و منفی) بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران است. برای بررسی شوک‌های ارز در ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات، شوک‌های پیش‌بینی شده و شوک‌های پیش‌بینی نشده مثبت و منفی استخراج شده است. در ادامه در تصریح معادله سرمایه‌گذاری بخش خصوصی علاوه بر لحاظ این شوک‌ها، تأثیر متغیرهای دیگر نظیر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) و سرمایه‌گذاری دولتی مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت میان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن طی سال‌های 1389- 1357 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل حاکی از اثرات نامتقارن نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است به‌ طوری ‌‌که شوک‌های مثبت نرخ ارز، اثرات بیشتری نسبت به شوک‌های منفی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Existence of Asymmetric Positive & Negative Effects of Exchange Rate Fluctuations on Private Investment

نویسندگان [English]

  • alireza erfani 1
  • Abedin Hosseini 2
  • hamid maleki 3

چکیده [English]

The main goal of this study is survey and testing effects of asymmetric exchange rate fluctuations (in terms of positive and negative momentum) on private sector investment in Iran. At first, for exchange rate shocks, we used Hodrick-Prescott filter and positive and negative predicted and non-predicted shocks have  been obtained. In addition, in specification of private sector investment equation, the effect of other variables such as gross domestic product (without oil) and public investment has been considered.
For this purpose, using Auto Regressive Distributed Lag method (ARDL) and Error Correction Model (ECM), long run and short run relationship between private sector investment and factors affecting it during the years 1978 to 2010 have been evaluated. the results show that there is an asymmetric effects of exchange rate fluctuations on private sector investment but exchange rate positive shocks are more effective than negative shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Fluctuations
  • Asymmetry
  • Private Investment
  • ARDL model