با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران‏های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده‏ی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه‏های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده‏ی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکه‏ی اقتصاد شناخته می‏شود، ضروری است. از این‏رو در این مقاله، اثر تکانه‏های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک بررسی گردید؛ جهت این بررسی، ابتدا تکانه‏های قیمت نفت با استفاده از روش صافی هودریک- پرسکات‏ (Hodrick-Prescott Filtering) محاسبه و سپس اثر تکانه‏ی قیمت نفت بر متغیرهای مورد نظر با استفاده از الگوی خود‏‏‏رگرسیون‏برداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج حاصل، امارات و ایران بیش‏ترین وابستگی را به نفت دارند؛ در حالی‏که اندونزی و اکوادور کمترین وابستگی را دارد. تجربه‏ی اندونزی نشان می‏دهد که کاهش وابستگی اقتصاد از تکانه‏های نفتی جز با اتخاذ سیاست‏های صحیح امکان‏پذیر نمی‏باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Oil Price Shocks and Economic Growth Evidence from OPEC

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Jahadi
  • Zahra Elmi

چکیده [English]

Oil price fluctuations are one of the most important causes of economic crisis among both oil exporting and importing countries. Hence, study of oil price shocks on economy of oil exporting countries which oil revenues is the intensive generator is so vital. In this study, the effect of oil shocks on economic growth in selected OPEC member countries is studied; at first oil price shocks are extracted by Hodrick-Prescott filtering and then the effect of oil shocks on regarded variables are estimated by Vector Auto-regressive Model (VAR). The result of regression analysis show that Emirate and Iran are the most dependent to oil shocks; Indonesia and Ecuador is the least dependent. The experience of Indonesia shows that decreasing in oil dependence is not possible without taking correct policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Price Shock
  • Economic Growth
  • OPEC
  • HP Filter
  • VAR Model