دوره و شماره: دوره 5، مکرر اول شماره 20، زمستان 1394، صفحه 1-110 
2. بررسی چالش‌ها و راهبردهای بهبود کسب و کار صنعت چای کشور

صفحه 40-31

محمدحسین کریم؛ سعید فراهانی فرد؛ نسرین برجی؛ محمدرضا کریمفر؛ علی سردار شهرکی


4. طراحی مدل انتقال دانش مؤسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی از طریق آموزش از دور در راستای توسعه روستایی

صفحه 68-55

شعبانعلی نوروزی؛ حبیب الله نجفی هزار جریبی؛ مهران فرج اللهی؛ محمد رضا سرمدی


6. نیازهای آموزشی-ترویجی جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان

صفحه 90-81

حسن پورجوادخواه؛ محمدصادق اللهیاری؛ فتح‌اله کشاورز؛ معصومه محمدزاده


7. عوامل مؤثر بر اشتغال در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی استان مازندران

صفحه 102-91

زهرا امیری؛ سیده محبوبه مظفری خوشرودی؛ محمد کاوسی کلاشمی