موضوعات = تجارت بین‌الملل
تعداد مقالات: 12
1. اثر بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری ایران: رویکرد غیرخطی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 51-64

هانا ابوالحسن بیگی؛ علیرضا کازرونی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ حسین اصغرپور


2. بررسی اثرات عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر صادرات غیرنفتی ایران: رویکرد متغیرهای نهان

دوره 9، شماره 36، پاییز 1398، صفحه 35-56

10.30473/egdr.2019.43124.4983

سمیه علی کرمی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویز رستم زاده؛ احمد صدرائی جواهری


3. بررسی نقش نهادها و زیرساخت‌ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 53-78

10.30473/egdr.2019.40359.4834

حنانه آقاصفری؛ میلاد امینی زاده؛ علیرضا کرباسی


4. بررسی تأثیر نرخ پس‌انداز بر تراز تجاری ایران، کاربرد رهیافت رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی

دوره 8، شماره 31، تابستان 1397، صفحه 61-78

محمد مهدی برقی اسگویی؛ علیرضا کازرونی؛ بهزاد سلمانی؛ صابر خداوردیزاده


6. اثر ریسک سیاسی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 157-174

ام البنین جلالی؛ حبیب انصاری سامانی؛ مجید هاتفی


7. تحلیل تأثیر یارانه بیمه صادراتی بر صادرات غیر نفتی با استفاده از رگرسیون فازی

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 99-112

ئاسو اسماعیل پور؛ احمد اسدزاده؛ مصطفی شکری؛ حمید ذوالقدر


8. انتخاب شرکای تجاری در چارچوب نظریه همگرایی باشگاهی

دوره 6، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 39-54

خدیجه نصراللهی؛ کریم آذربایجانی؛ محمدرضا زین العابدینی


9. آیا تعامل میان فساد و آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است؟ شواهدی از کشورهای صادر کننده نفت (OPEC)

دوره 6، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 119-132

ابراهیم انواری؛ احمد صلاح منش؛ مجید شیخ انصاری؛ مهوش مرادی


10. بررسی اشتراکات و تمایزاتِ مبانی نظری برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 32-13

مهدی صادقی شاهدانی؛ میثم خسروی


11. اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 30-11

فرزانه احمدیان یزدی؛ مصطفی سلیمی فر؛ محمدطاهر احمدی شادمهری


12. الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر واردات کالاهای واسطه‌ای‌-‌ سرمایه‌ای ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 133-99

صمد عزیزنژاد؛ فتح الله تاری؛ سید محمد رضا سید نورانی