دوره و شماره: دوره 6، مکرر شماره 23، تابستان 1395، صفحه 1-105 
2. ارزیابی تمایل به پرداخت و نگرش شهروندان ارومیه برای مصرف مرغ سبز

صفحه 36-27

شمسی آمیان؛ زهرا امیری؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ سیامک غیبی


7. تحلیل آثار اقتصادی سیاست غیرقیمتی کاهش عرضه آب در دشت قزوین

صفحه 98-89

سعید یزدانی؛ ابوالفضل محمودی؛ غلامرضا یاوری؛ محسن شوکت فدایی؛ محمدرضا نظری؛ مهرنوش میرزایی