تعداد مقالات: 346
201. مقایسه تطبیقی اثر شوک‌های مصرف کل انرژی بر انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب منا

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 91-108

10.30473/egdr.2018.5107

محمدحسن قزوینیان؛ کامبیز هژبر کیانی؛ علی دهقانی؛ فاطمه زندی؛ خلیل سعیدی


202. سازوکار اثرگذاری هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 99-114

10.30473/egdr.2018.40935.4865

بهزاد ملکی حسنوند؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی؛ هادی غفاری


205. ‌تاثیر تمرکززدایی‌ مالی‌ ترکیبی بر رشد اقتصادی‌ استان‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1398

10.30473/egdr.2019.46573.5221

نریمان محمدی؛ غلامعلی حاجی؛ محمد حسن فطرس


206. رانت منابع طبیعی و کارآفرینیِ ضرورت یا فرصت

دوره 10، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 115-128

10.30473/egdr.2019.46960.5238

هدی زبیری؛ مانی موتمنی؛ عاطفه رئیسی


208. اهمیت صنعت نفت در ایجاد تولید و اشتغال در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر سایر فعالیت‌های اقتصادی

دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 133-113

پردیس السادات سید مشهدی؛ فرهاد قلمباز؛ علی اصغر اسفندیاری


210. استفاده از تحلیل پوششی داده‏های پنجره‏ای برای تحلیل ساختار و روند کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 182-145

محمد سخنور؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری؛ کاظم یاوری؛ نادر مهرگان


212. تأثیر توسعه ی مالی بر نابرابری درآمد در ایران

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 208-173

نسیم جابری خسروشاهی؛ دکتر محمدرضا محمدوند ناهیدی؛ داود نوروزی


213. اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 90-81

دکتر سعید راسخی؛ میلاد شهرازی؛ محمدرضا عبداللهی


214. آنالیز حساسیت بهینه سازی تولید و تورم در اقتصاد بر مبنای یک مدل کنترل بهینه

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 94-83

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمد حسین پورکاظمی؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ محمد حسین احسان فر


215. سنجش اثر اینترنت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت همجمعی پانل

دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 98-85

رضا نجارزاده؛ فرزاد رحیم‌زاده


217. فضای کسب و کار، راهبرد رشد؛ مقایسه کشورهای اسلامی منطقه منا و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 84-75

سید نظام‌الدین مکیان؛ مهدی امامی میبدی؛ سمانه عشری؛ زهره احمدی


218. تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ

دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 104-89

علی اسدی؛ سید میثم اسماعیلی


219. بررسی رابطه توریسم بین‌الملل و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی)

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 116-97

شیرین اربابیان؛ بتول رفعت؛ مریم اشرافیان‌پور


220. اثر تمرکز صادرات نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک

دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 112-93

علیرضا پورفرج؛ عادله خالقیان


221. بررسی اثر شاخص دانش بنیانی اقتصاد بر رابطه درک فساد مالی و رشد (رهیافت داده های تابلویی پویا)

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 104-87

سهراب دل انگیزان؛ محمد شریف کریمی؛ زینب خالوندی


222. اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی در میان نخبگان استان تهران (با استفاده از تکنیک ژنراتور منابع)

دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 104-89

رضا نجارزاده؛ مرتضی عزتی؛ محمد سلیمانی


223. اثر سرریز‌های تحقیق و توسعه بر بهره‌وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 108-91

غلامرضا زمانیان؛ محمدحسن فطرس؛ الهام رضائی


224. تأثیر جهانی شدن و کنترل فساد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه پایین، درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا

دوره 5، شماره 18، بهار 1394، صفحه 112-95

صمد حکمتی فرید؛ احمد عزتی شورگلی؛ رضا عزتی؛ علی دهقانی


225. قدرت انحصاری در بخش صنعت و ارزیابی تأثیرات آن بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد مارک‌آپ درون‌زا

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 114-95

فرهاد خدادادکاشی؛ محمد‌نبی شهیکی‌تاش؛ سمانه نورانی‌آزاد