کلیدواژه‌ها = اقتصاد ایران
تعداد مقالات: 14
2. بررسی اثرات عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر صادرات غیرنفتی ایران: رویکرد متغیرهای نهان

دوره 9، شماره 36، پاییز 1398، صفحه 35-56

10.30473/egdr.2019.43124.4983

سمیه علی کرمی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویز رستم زاده؛ احمد صدرائی جواهری


4. مقایسه تطبیقی اثر شوک‌های مصرف کل انرژی بر انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب منا

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 91-108

10.30473/egdr.2018.5107

محمدحسن قزوینیان؛ کامبیز هژبر کیانی؛ علی دهقانی؛ فاطمه زندی؛ خلیل سعیدی


5. تأثیر شاخص‌ پولی حسابگری و سخت‌کوشی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با تأکید بر ایران

دوره 7، شماره 26، بهار 1396، صفحه 71-80

امیرمنصور طهرانچیان؛ ساعده عزیزی ثالث؛ آرزو محمودی


8. تأثیر تکانه‌های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 102-85

ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری؛ اصغر ابوالحسنی؛ نادر مهرگان؛ محمدرضا بابایی سمیرمی


9. اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 18، بهار 1394، صفحه 64-51

سعید کریمی پتانلار؛ یونس نادمی؛ هدی زبیری


10. برآورد سطح بهینه مالیات بر آلودگی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 74-57

ابراهیم هادیان؛ علی حسین استادزاد


11. آزمون پایداری تورم در ایران (1390- 1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA

دوره 3، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 28-19

امیرمنصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ روزبه بالونژاد نوری


13. بررسی رابطه علّی بهره وری کل عوامل و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 32-21

دکتر ابوالفضل شاه‌آبادی؛ زهرا خانی


14. بررسی عدم تقارن در ثأثیر تکانه‌های پولی بر رشد اقتصادی در ایران از نگاه کینزی‌های جدید

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 163-136

سهراب دل انگیزان؛ علی فلاحتی؛ مهدی رجبی