دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، زمستان 1396 
1. بررسی شوک‌های واقعی و نوسان‌های تولیدِ اقتصاد ایران

صفحه 17-30

نادر مهرگان؛ عزت اله عباسیان؛ سعید عیسی زاده؛ ابراهیم فرجی


3. بررسی عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی در ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی

صفحه 45-60

محمد سعید نوری نائینی؛ حسام الدین قاسمی؛ مریم سادات کاظمی تربقان


6. الگو‌سازی مخارج سلامت خانوارهای ایرانی

صفحه 97-110

سهیلا ساوجی پور؛ عباس عصاری‌آرانی؛ لطفعلی عاقلی؛ علی حسن‌زاده


10. اثر ریسک سیاسی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

صفحه 157-174

ام البنین جلالی؛ حبیب انصاری سامانی؛ مجید هاتفی