تعداد مقالات: 346
101. اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 18، بهار 1394، صفحه 64-51

سعید کریمی پتانلار؛ یونس نادمی؛ هدی زبیری


103. بررسی وجود اثرات نامتقارن نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 61-45

علیرضا عرفانی؛ عابدین حسینی؛ حمید ملکی


104. بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1392-1353

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 60-47

روح اله نظری؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ یداله دادگر


105. مطالعه توسعه مالی بین‌الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده‌های تابلویی

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 56-37

آنامحمد آق ارکاکلی؛ محمود یحیی زاده فر؛ مهدی نوبخت


107. اثرات تعدیل قیمت حامل‌های انرژی بر اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 25، زمستان 1395، صفحه 51-64

مصطفی اسکندری؛ علی نصیری اقدم؛ حمید محمدی؛ حمیدرضا میرزایی


110. بررسی رابطه علّیت میان مصرف حامل‌های انرژی، رشد اقتصادی و دی ‌اکسید‌ کربن در بخش‌های اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 51-70

روح اله شهنازی؛ ابراهیم هادیان؛ لطف الله جرگانی


111. بررسی عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی در ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 45-60

محمد سعید نوری نائینی؛ حسام الدین قاسمی؛ مریم سادات کاظمی تربقان


114. بررسی اثر جنگ بر امنیت غذایی در کشورهای منتخب منطقه منا 1393-1369 (رویکرد پانل دیتای نامتوازن)

دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 55-66

محمد حسن فطرس؛ راضیه صحرایی؛ معصومه یاوری


115. بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 60-47

10.30473/egdr.2018.4606

سید حسین میر جلیلی؛ امین محسنی چراغلو؛ امید صفری


116. نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بر بهره‌وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان شازند)

دوره 6، مکرر شماره 23، تابستان 1395، صفحه 54-37

هادی غفاری؛ علی یونسی؛ آتنا عابدینی


118. مدل‌سازی سرایت شوک‌های نفتی بر بازار محصولات زراعی: مورد مطالعه کنجاله سویا و گندم

دوره 5، مکرر دوم شماره 20، زمستان 1394، صفحه 45-41

سعید شوال‌پور؛ آرمین جبارزاده؛ حسین خنجرپناه


119. تحلیل بلندمدت و کوتاه‌مدت آثار تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی با رویکرد نیوکینزین

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 57-78

10.30473/egdr.2018.4934

سید عباس حسینی غفار؛ رسول بخشی دستجردی؛ مجید صامتی؛ هوشنگ شجری


121. بررسی نقش نهادها و زیرساخت‌ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 53-78

10.30473/egdr.2019.40359.4834

حنانه آقاصفری؛ میلاد امینی زاده؛ علیرضا کرباسی


122. تأثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1398

10.30473/egdr.2019.44272.5064

شعبان مصطفائی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی