کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ارتباط توسعه اقتصادی، تنوع فعالیت‌ها و آزادسازی تجاری با شدت انرژی در بخش کشاورزی

دوره 7، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 143-156

مهدی شعبان زاده؛ عمران طاهری ریکنده؛ فرشید ریاحی درچه


2. مطالعه وضعیت رد پای کربن، متان و اکسید نیتروژن زیربخش‌های کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)

دوره 5، مکرر اول شماره 20، زمستان 1394، صفحه 30-13

سید کمال صادقی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکر آزاد؛ حسین اصغرپور قورچی؛ یعقوب اندایش