کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 111
76. بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران

دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 20-11

اسما کوچک‌زاده؛ سید عبدالمجید جلایی


77. بررسی اثر شاخص دانش بنیانی اقتصاد بر رابطه درک فساد مالی و رشد (رهیافت داده های تابلویی پویا)

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 104-87

سهراب دل انگیزان؛ محمد شریف کریمی؛ زینب خالوندی


78. اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی)

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 76-61

محمدرضا لطفعلی‌پور؛ محمدعلی فلاحی؛ هادی اسماعیل‌پورمقدم


79. بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 60-41

حسن حیدری؛ رقیه علی‌نژاد؛ جواد جهانگیرزاده


81. بررسی رابطه توریسم بین‌الملل و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی)

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 116-97

شیرین اربابیان؛ بتول رفعت؛ مریم اشرافیان‌پور


84. تأثیر آستانه‌ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای D-8

دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 38-21

کیومرث شهبازی؛ لسیان سعیدپور


85. اثر نااطمینانی در بازدهی سرمایه بر رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی ایران

دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 88-75

ابوالقاسم اثنی‌عشری؛ محمد‌حسین پورکاظمی؛ اصغر ابوالحسنی‌هستیانی؛ احمد لطفی مزرعه‌شاهی


86. برآورد اثر تبعیض اقتصادی بین منطقه‌ای بر رشد اقتصادی استان‌های کشور

دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 56-39

مرتضی عزتی؛ لیلا شهریاری؛ محدثه نجفی؛ علی شفیعی


87. بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مقایسه‌ای بین کشورهای OECD وUMI

دوره 3، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 40-29

عباسعلی ابونوری؛ منیژه تیموری


88. سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه

دوره 3، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 74-57

حسن حیدری؛ حمیدرضا فعالجو؛ علمناز نظریان؛ یوسف محمدزاده


89. بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

دوره 3، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 18-9

احمد صباحی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ الهه سلیمانی


91. تأثیر پدیده‌ی نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی پانل پویا

دوره 3، شماره 10، بهار 1392، صفحه 26-9

زیور اسدی؛ جاوید بهرامی؛ رضا طالبلو


93. بررسی و پیش‌‌بینی آثار افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده‌ی اقتصاد ایران (1393-1355)

دوره 3، شماره 10، بهار 1392، صفحه 58-41

هادی غفاری؛ مهدی جلولی؛ علی چنگی آشتیانی


97. سنجش اثر اینترنت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت همجمعی پانل

دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 98-85

رضا نجارزاده؛ فرزاد رحیم‌زاده


98. بررسی و پیش‌بینی بی‌ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکه عصبی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 112-99

جهانگیر بیابانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ بیتا شایگانی؛ مهدی حقگو


100. نقش صادرات در بهره وری و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از ایران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 20-9

دکتر اکبر کمیجانی؛ غلامعلی حاجی