نویسنده = فرهاد خداداد کاشی
تعداد مقالات: 7
2. تأثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان‌های ایران

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 45-60

10.30473/egdr.2019.44272.5064

شعبان مصطفائی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی


4. بررسی مشوق‌های هدفمند توسعه منطقه‌ای با رویکرد DID، مطالعه موردی: معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 33-50

یگانه موسوی جهرمی؛ محمد رضا رضوی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ سید حسین ایزدی


5. نرخ رشد بهینه مخارج دولت: تئوری کنترل بهینه پویا

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 164-145

علی یونسی؛ هادی غفاری؛ محمد حسین پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی


6. قدرت انحصاری در بخش صنعت و ارزیابی تأثیرات آن بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد مارک‌آپ درون‌زا

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 114-95

فرهاد خدادادکاشی؛ محمد‌نبی شهیکی‌تاش؛ سمانه نورانی‌آزاد


7. بررسی جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوار‌های ایرانی

دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 133-113

فرهاد خداداد کاشی؛ خلیل حیدری