نویسنده = فرهاد خداداد کاشی
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم انداز (رویکرد آستانه ای غیرخطیGMM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

10.30473/egdr.2019.45781.5175

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ سمیه شاطری


2. تأثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1398

10.30473/egdr.2019.44272.5064

شعبان مصطفائی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی


4. بررسی مشوق‌های هدفمند توسعه منطقه‌ای با رویکرد DID، مطالعه موردی: معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 33-50

یگانه موسوی جهرمی؛ محمد رضا رضوی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ سید حسین ایزدی


5. نرخ رشد بهینه مخارج دولت: تئوری کنترل بهینه پویا

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 164-145

علی یونسی؛ هادی غفاری؛ محمد حسین پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی


6. قدرت انحصاری در بخش صنعت و ارزیابی تأثیرات آن بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد مارک‌آپ درون‌زا

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 114-95

فرهاد خدادادکاشی؛ محمد‌نبی شهیکی‌تاش؛ سمانه نورانی‌آزاد


7. بررسی جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوار‌های ایرانی

دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 133-113

فرهاد خداداد کاشی؛ خلیل حیدری