کلیدواژه‌ها = اشتغال
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر نابرابری جنسیتی در چارچوب یک الگوی نیوکینزی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1398

10.30473/egdr.2019.45384.5149

محمد مهدی زارع شحنه؛ زهرا نصراللهی؛ حجت پارسا


2. اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 130-115

محمد لشکری؛ مهدی بهنامه؛ ملیحه حسنی


6. بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ)

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 36-23

محمدعلی فلاحی؛ محمدحسین حسین زاده؛ حسن مقدم نژاد