کلیدواژه‌ها = سرمایه‌گذاری
تعداد مقالات: 4
3. عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 147-131

محمد دودانگی


4. عوامل مؤثر بر اشتغال در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی استان مازندران

دوره 5، مکرر اول شماره 20، زمستان 1394، صفحه 102-91

زهرا امیری؛ سیده محبوبه مظفری خوشرودی؛ محمد کاوسی کلاشمی