کلیدواژه‌ها = توسعه اقتصادی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر شاخص‌های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران (با رویکرد هم‌انباشتگی)

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 157-182

10.30473/egdr.2018.4779

زهرا کریمی موغاری؛ مهرانگیز غلامرضا


3. انتخاب شرکای تجاری در چارچوب نظریه همگرایی باشگاهی

دوره 6، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 39-54

خدیجه نصراللهی؛ کریم آذربایجانی؛ محمدرضا زین العابدینی


5. اثر توسعه بر مشارکت اقتصادی زنان کشورهای منا با استفاده از روش پانل پروبیت کسری

دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 28-11

زهرا‌میلا علمی؛ خیزران روستائی‌شلمانی


6. تحلیل میزان سازگاری پارادایم توسعه نئوکلاسیک با آموزه های اسلام

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 148-95

دکتر محمد واعظ برزانی؛ محمد حسن مشرف جوادی؛ اعظم کوهی اصفهانی