کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 111
101. تأثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 94-71

دکتر نادر مهرگان؛ اصغر سپهبان قره بابا؛ الهام لرستانی


102. آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب و ایران (2010-1980)

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 172-149

دکتر یدا... دادگر؛ روح ا... نظری


104. بررسی عدم تقارن در ثأثیر تکانه‌های پولی بر رشد اقتصادی در ایران از نگاه کینزی‌های جدید

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 163-136

سهراب دل انگیزان؛ علی فلاحتی؛ مهدی رجبی


106. بررسی بهره‌وری کل عوامل در ایران در چارچوب حسابداری رشد (1387-‌ 1345)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 70-49

داود بهبودی؛ جلال منتظری شورکچالی


107. تکانه‏ های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک)

دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 40-11

محبوبه جهادی؛ زهرا (میلا) علمی


108. اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه

دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 94-71

سید کمیل طیبی؛ مصطفی عماد زاده؛ هاجر رستمی


110. مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 77-59

محمد حسن فطرس؛ هادی غفاری؛ آزاده شهبازی


111. بررسی ارتباط بین نابرابری درآمد، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 185-161

رضا اکبریان؛ مهسا فام کار