کلیدواژه‌ها = دموکراسی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی: رویکرد پانل پویا (SYS-GMM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1397

10.30473/egdr.2018.41244.4880

مریم نفیسی مقدم؛ علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور


2. بررسی آثار متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در کشورهای منتخب حوزه منا طی دوره (2009-1984)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 48-23

محمدعلی متفکرآزاد؛ زهرا کریمی‌تکانلو؛ محمدرضا سلمانی ‌بی‌شک؛ الناز حسن‌نژاد دانشمند


3. تحلیل اثرات همزمان آزادی اقتصادی، توسعه‌ی انسانی و آزادی سیاسی در کشورهای منتخب اسلامی (2010-2001)

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 96-79

محمدعلی متفکر آزاد؛ احمد اسدزاده؛ محسن امینی‌خوزانی؛ محمود شیرکش