کلیدواژه‌ها = توسعه مالی
تعداد مقالات: 17
1. رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش های اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.30473/egdr.2019.48371.5370

حسین فتحی زاده؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ عباس امینی فرد


2. بررسی اثر توسعه مالی و مالیات بر اقتصاد زیرزمینی؛ مطالعه موردی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

10.30473/egdr.2019.49749.5516

سیدمحمدرضا شریفی؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی؛ عباس امینی فرد


3. بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست‌های پولی و هدف‌گذاری تورمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1398

10.30473/egdr.2019.48373.5369

امین گلوانی؛ منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری


4. ارائه راهکاری جهت مدیریت نرخ سود بانکی ایران در چارچوب نظریات توسعه و سرکوب مالی

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 44-31

10.30473/egdr.2019.45958.5184

حسن حیدری؛ جعفر حقیقت؛ زهرا کریمی تکانلو؛ رضا رنج پور


5. نقش توسعه مالی در ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ارتقاء رشد اقتصادی

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 113-126

فرشید پورشهابی؛ مرضیه اسفندیاری


8. مطالعه توسعه مالی بین‌الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده‌های تابلویی

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 56-37

آنامحمد آق ارکاکلی؛ محمود یحیی زاده فر؛ مهدی نوبخت


9. مطالعه تجربی تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر رشد اقتصادی (مورد ایران)

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 84-71

بهنام ابراهیمی؛ محمد واعظ برزانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مجید فخار


10. سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران

دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 88-73

محمود یحیی‌زاده‌فر؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ مهیار حامی


11. اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی)

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 76-61

محمدرضا لطفعلی‌پور؛ محمدعلی فلاحی؛ هادی اسماعیل‌پورمقدم


12. تأثیر آستانه‌ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای D-8

دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 38-21

کیومرث شهبازی؛ لسیان سعیدپور


13. بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مقایسه‌ای بین کشورهای OECD وUMI

دوره 3، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 40-29

عباسعلی ابونوری؛ منیژه تیموری


14. تأثیر پدیده‌ی نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی پانل پویا

دوره 3، شماره 10، بهار 1392، صفحه 26-9

زیور اسدی؛ جاوید بهرامی؛ رضا طالبلو