ارائه راهکاری جهت مدیریت نرخ سود بانکی ایران در چارچوب نظریات توسعه و سرکوب مالی

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تبریز

2 استاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

3 دانشیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

10.30473/egdr.2019.45958.5184

چکیده

در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدودیت‌های زیادی از جمله تعیین دستوری نرخ سود بانکی بوده است. در این مطالعه با توجه به شرایط اقتصادی ایران به تعیین نرخ سود سپرده بانکی به روش تلفیق دو نظریه آزادسازی و توسعه مالی و محدودیت مالی پرداخته می‌شود و آزادسازی محدود مالی پیشنهاد می‌شود. در این روش برخلاف تعیین دستوری نرخ سود بانکی، بانک مرکزی دو نرخ به عنوان سقف و کف نرخ سود بانکی را به بانک‌ها ابلاغ کرده که کرانه‌های بالا و پایین هستند. سپس بانک‌ها با توجه به عملکرد خود می‌توانند در حد فاصل سقف و کف نرخ سود، به صورت آزاد و رقابتی عمل کرده و نرخ سود متناسب را خود بانک‌ها تعیین کنند و در سیکل‌های اقتصادی با سرعت بیشتری تعدیل کنند و منابع مالی خود را حفظ کنند. برای انجام این کار از مدل رگرسیون با انتقال ملایم پنل (PSTR) و با داده‌های بانک مرکزی و بانک‌های تجاری کشور در بازه (1395-1385) کرانه‌های بالا و پایین نرخ سود سپرده بانکی، تخمین زده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a Solution for Managing the Interest Rate of Iranian Bank In the Context of Development and Financial Repression Theorie

نویسندگان [English]

  • Hasan Heidari 1
  • Jafar Haghighat 2
  • Zahra Karimi Takanlo 3
  • reza ranjpour 3
1 Ph.D. student of economics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor of Economics at University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Associate Professor of Economics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In the Iranian economy over the past few decades, the financial system has been subject to many restrictions, including the grading of bank interest rates. In this study, considering the economic conditions of Iran, the interest rate of bank deposit is determined by combining the two approaches of liberalization and financial development and financial constraint. In this way, contrary to the bank's interest rate order, the central bank has issued two interest rates as a ceiling and a bank interest rate to banks, which are upper and lower limits. Banks can then operate freely and competitively, depending on their performance, between profit and loss ceilings, and determine the appropriate rate of interest for the banks themselves and adjust the business cycle more quickly and maintain their finances. To do this, a smooth panel regression model (PSTR) with data from the central bank and commercial banks of the country in the interval (2006-2016) has been estimated high and low.bank deposit interest rates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial development
  • Financial repression
  • Margins of Bank profit rates
  • PSTR