کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) (دوره زمانی 1396-1370)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

10.30473/egdr.2020.54174.5919

سید علی اسلامی نژاد؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ عبدالعلی منصف؛ کامران ندری


3. تأثیر شاخص‌ پولی حسابگری و سخت‌کوشی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با تأکید بر ایران

دوره 7، شماره 26، بهار 1396، صفحه 71-80

امیرمنصور طهرانچیان؛ ساعده عزیزی ثالث؛ آرزو محمودی


4. نقش سرمایه انسانی بر رابطه دستمزد و بهره‌وری نیروی کار در صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 44-33

مانی موتمنی؛ شهریار زروکی؛ بحیره بلبل امیری


5. اثر سرریز‌های تحقیق و توسعه بر بهره‌وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 108-91

غلامرضا زمانیان؛ محمدحسن فطرس؛ الهام رضائی


7. تحلیل فازی رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه انسانی

دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 20-9

حسین صادقی؛ بهروز ملکی؛ عباس عصاری؛ وحید محمودی


8. بررسی بهره‌وری کل عوامل در ایران در چارچوب حسابداری رشد (1387-‌ 1345)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 70-49

داود بهبودی؛ جلال منتظری شورکچالی


9. روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 58-31

محمد طاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ فرشته جندقی میبدی