کلیدواژه‌ها = کسری دوگانه
تعداد مقالات: 1
1. اثر وفور درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از کانال اثرگذاری بر عدم تعادل در بودجه و بخش خارجی

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 144-131

محمد رضایی؛ کاظم یاوری؛ مرتضی عزتی؛ منصور اعتصامی