نویسنده = جلال منتظری شورکچالی
تعداد مقالات: 3
2. امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران، مدل رگرسیون انتقال ملایم

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 128-117

احمد جعفری صمیمی؛ جلال منتظری شورکچالی؛ موسی تاتار


3. بررسی بهره‌وری کل عوامل در ایران در چارچوب حسابداری رشد (1387-‌ 1345)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 70-49

داود بهبودی؛ جلال منتظری شورکچالی