نویسنده = سید عبدالمجید جلایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 40-25

مجتبی کاظمی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ حسین اکبری‌فرد