کسب امتیاز 90 از 100 در گزارش اولیه رتبه بندی نشریات توسط وزارت علوم

بر اساس اطلاعیه مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی، ارزیابی نشریات علمی بر اساس شاخص‌های اعلام شده به انجام رسید. بر اساس نتایج اعلام شده، نشریه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی از امتیاز 100 موفق شده است 90 امتیاز کسب نماید