موضوعات = اقتصاد سلامت
تعداد مقالات: 3
1. مدلسازی اثرات اقتصادی و رفاهی گسترش بخش سلامت و کاهش بیماری در ایران (رویکرد CGE)

دوره 10، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 33-50

10.30473/egdr.2019.46749.5229

احسان طاهری؛ حسین صادقی؛ لطفعلی عاقلی؛ علیرضا ناصری


2. الگو‌سازی مخارج سلامت خانوارهای ایرانی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 97-110

سهیلا ساوجی پور؛ عباس عصاری‌آرانی؛ لطفعلی عاقلی؛ علی حسن‌زاده