موضوعات = پول‌گرایان
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر شاخص‌ پولی حسابگری و سخت‌کوشی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با تأکید بر ایران

دوره 7، شماره 26، بهار 1396، صفحه 71-80

امیرمنصور طهرانچیان؛ ساعده عزیزی ثالث؛ آرزو محمودی