تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر رفاه خانوارها: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد ورئیس دانشکده مدیریت

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

4 دانشگاه محقق اردبیلی

10.30473/egdr.2020.48417.5377

چکیده

نرخ ارز به عنوان واسط میان اقتصاد داخلی و خارجی، یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی است. از این رو، تکانه‌های نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر قیمت‌های صادراتی و وارداتی در ترکیب با قیمت‌های داخلی، می‌تواند بر درآمد، مخارج مصرفی و نهایتاً رفاه خانوارها تأثیر بگذارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیارهای تغییرات معادل (EV) و تغییرات جبرانی (CV) است. بدین منظور، با توجه به قابلیت‌های‌ مدل‌ تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل‌های تک معادله‌ای، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد بر مبنای داده‌های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، کالیبره شده و با شبیه‌سازی افزایش نرخ ارز، تغییرات رفاه خانوارهای شهری و روستایی مقایسه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، رفاه خانوارهای شهری و روستایی را کاهش داده و تأثیر‌پذیری خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی است. هرچه تکانه افزایش نرخ ارز شدیدتر باشد، کاهش رفاه بیشتری را به دنبال دارد. از این رو، در برنامه‌ریزی و اقدامات حمایتی در جهت کاهش اثرات نامطلوب شوک‌های نرخ ارز، بایستی تفاوت کاهش رفاه در مناطق شهری و روستایی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Exchange Rate Shocks on Households Welfare : A CGE Approach

نویسندگان [English]

  • Mir Farhad Sadigh Mohammadi 2
  • abbas najafiy zadeh 3
  • Mohammad Hassanzadeh 4
2 Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
3 Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
4 Economics, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Exchange rate as an interface between domestic and foreign economies, is one of the most important macroeconomic variables. Thus, exchange rate shocks can affect the income, consumption expenditure, and eventually, welfare of households via affecting export and import prices in combination with domestic prices. The objective of this paper is to investigate the effect of exchange rate shocks on the welfare of households in Iran using equivalent variation (EV) and compensating variation (CV) criteria. Due to the strengths of computable general equilibrium (CGE) models compared to single-equation models, we have calibrated a standard CGE model based on social accounting matrix (SAM) for the year 2011, and have compared changes in the welfare of urban and rural households via simulation of the exchange rate increase. The results show that exchange rate increase lowers the welfare of urban and rural households, and this effect is stronger for urban households than rural households. Stronger exchange rate shocks lead to greater welfare losses. Therefore, differences in welfare loss between urban and rural households must be taken into account in plans and protective measures aimed to mitigate the negative impacts of exchange rate shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate
  • Computable General Equilibrium (CGE) Model
  • Households Welfare

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398
  • تاریخ دریافت: 08 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 13 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 15 دی 1398