موضوعات = گروه کشورهای منا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر جنگ بر امنیت غذایی در کشورهای منتخب منطقه منا 1393-1369 (رویکرد پانل دیتای نامتوازن)

دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 55-66

محمد حسن فطرس؛ راضیه صحرایی؛ معصومه یاوری


2. ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 106-93

محبوبه شاکری؛ احمد جعفری صمیمی؛ زهرا کریمی موغاری


3. آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 234-203

محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد علی فلاحی؛ سمیه خسروی