موضوعات = محیط زیست؛
تعداد مقالات: 5
1. برآورد تأثیر نابرابری درآمد بر شاخص توسعه پایدار: شواهدی از استان‌های ایران

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 78-61

10.30473/egdr.2018.4564

زهرا نصراللهی؛ حبیب انصاری سامانی؛ معصومه روزبهانی


2. اثر تخریب محیط زیست بر رشد اقتصادی (شواهدی از 32 کشور در حال توسعه)

دوره 7، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 17-28

مجید احمدیان؛ قهرمان عبدلی؛ فرخنده جبل عاملی؛ محمود شعبان خواه؛ سیدعادل خراسانی


3. بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1392-1353

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 60-47

روح اله نظری؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ یداله دادگر


4. پیش‌بینی مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف بنزین

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 119-107

یگانه موسوی جهرمی


5. مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 77-59

محمد حسن فطرس؛ هادی غفاری؛ آزاده شهبازی