کلیدواژه‌ها = VAR ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ)

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 36-23

محمدعلی فلاحی؛ محمدحسین حسین زاده؛ حسن مقدم نژاد