کلیدواژه‌ها = قیمت حامل های انرژی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تعادل عمومی محاسبه پذیر از اثر اصلاح یارانه حامل های انرژی بر تورم و تولید ناخالص داخلی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 80-67

دکتر سید ابراهیم حسینی نسب؛ هاتف حاضری نیری