کلیدواژه‌ها = روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)
تعداد مقالات: 1
1. نظامی‌گری و رشد اقتصادی: شواهدی تجربی از کشورهای منطقه منا در قالب الگوی پانل‌پویا

دوره 5، شماره 18، بهار 1394، صفحه 50-31

ابوالقاسم گل‌خندان؛ مجتبی خوانساری؛ داود گل‌خندان