کلیدواژه‌ها = ارزش افزوده کشاورزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و توسعه اقتصادی سال‌های (1388-1355)

دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 112-95

عرفانه راسخ جهرمی؛ فریبا عابدی